Lind stenkonservering

Dipl. stenkonservator, Fil. Mag. Anne-Marie Lind                          E-mail     TEL 0301-108 72

 

My Sitemap

Alphabetical Sitemap

 • Lind stenkonservering hjälper Er att bevara och restaurera allehanda stenmonument - med mångårig erfarenhet och lång utbildning.
  index.html
 • "Hugget i sten" är tyvärr inte för evigt. Konserveras inte stenmonument i tid, riskerar de att vittra bort för alltid. Beställ Era stenkonserveringar i tid och spara pengar.
  Varfoer-stenkonservering.html
 • Stenkonservering innebär: limning, lagning, dubbning, rengöring, avsaltning och förkonsolidering. En skadedokumentation upprättas och åtgärdsplanen följs tills stenmonumentet har restaurerats.
  Stenkonservering.html
 • Limning är ett vanligt delmoment vid stenkonservering och innebär allt ifrån att täppa igen små sprickor, till att limma samman stora och tunga delar av sönderfallande objekt.
  Limning.html
 • Lagningar är ett ofta förekommande moment vid stenkonservering, då insatser tyvärr allt för ofta sätts in för sent.
  Lagning.html
 • En korrekt utförd rengörning, är ett viktigt delmoment vid stenkonservering. Utan en ordentlig rengöring kan föroreningar fastna i konsolideringen, vilket är både skadligt för objektet, såväl som oestetiskt.
  Rengoering.html
 • Vis avsaltning "dras salter ut" ur stenen genom "inpackningar". Allt för att förhindra att saltet kristalliseras vid ytan och luckrar upp stenen.
  Avsaltning.html
 • Söndervittrande stenar är i behov av konsolidering. Vid konsolidering förstärks och stabiliseras stenen med hjälp av ett kemsikt bindemedel.
  Konsolidering.html
 • När ett objekt är så instabilt att man inte kan rengöra det utan att riskera att åsamka det skada, måste en förkonsolidering utföras.
  Foerkonsolidering.html
 • Vid varje konservering upprättas en dokumentation över ursprungligt skick, vidtagna åtgärder och slutresultat. Dokumentationen sker både i text och bild.
  Dokumentation.html
 • Inom stenkonservering kallas alla objekt för monument. Termen är inte reserverad för pyramiderna i Giza, utan används även för t ex milstenar.
  Monument.html
 • Lind stenkonservering utför allt inom stenkonservering: från åtgärdsprogram och förflyttningar av objekt, till rengörning, limningar och lagningar. För ett säkert arbete, kontakta diplomerade stenkonservatorn Anne-Marie Lind.
  Tjaenster.html
 • Med lång utbildning och stor erfarenhet kan Anne-Marie Lind hjälpa dig med det mesta inom området stenkonservering:
  Utbildning_och_erfarenhet.html
 • Anlita en diplomerad stenkonservator för att konservera dina stenmonument. En gedigen utbildning är en god försäkring för att jobbet blir väl utfört med erfoderlig dokumentation.
  Stenkonservator.html
 • Stenkonservatorn Anne-Marie Lind har mångårig erfarenhet inom yrket från arbete vid Karnaktemplet i Luxor, Egypten.
  Karnaktemplet-i-Luxor.html