Lind stenkonservering

Dipl. stenkonservator, Fil. Mag. Anne-Marie Lind                          E-mail     TEL 0301-108 72

 

Förkonsolidering

När ett objekt är så instabilt att man inte kan rengöra det utan att riskera att åsamka det skada, måste en förkonsolidering utföras. Vid en förkonsolidering kan smuts och andra partiklar inbäddas i konsolideringsmaterialet, men tyvärr är det nödvändigt vid svårt skadade stenobjekt. Ytterligare en orsak till varför det är så viktigt att sätta in åtgärder i tid och ge förebyggande vård

Tillbaka till Stenkonservering