Lind stenkonservering

Dipl. stenkonservator, Fil. Mag. Anne-Marie Lind                          E-mail     TEL 0301-108 72

 

Monument

När vi talar om monument tänker vi kanske på Pyramiderna i Giza, större tempel eller liknande, men även mindre objekt och kulturföremål kan beskrivas med termen "monument". Det behöver inte vara stora ståtliga objekt utan även till exempel milstenar och andra relativt vanliga vägminnesmärken kan gå under denna beteckning då de definitivt är monumnet över en svunnen tid som aldrig kommer igen, och då dessa objekt i sig definitivt aldrig kommer igen då de en gång har vittrat bort. Man måste vara medveten om att när ett monument, eller delar av det, en gång har försvunnit är originalet för alltid borta och det som vi får när vi lagar det delvis bara blir en kopia, åtminstone partiellt.

Stenkonservering_Vagsten_foreStenkonservering_vagsten_afterStenkonservering Vagsten

De tre bilderna ovan visar, från vänster till höger, före, under och efter renoveringen av en milsten vid Landvettersjön i Landvetter utanför Göteborg.