Lind stenkonservering

Dipl. stenkonservator, Fil. Mag. Anne-Marie Lind                          E-mail     TEL 0301-108 72

 

Konsolidering

Söndervittrande stenar är i behov av konsolidering. Vid konsolidering förstärks och stabiliseras stenen med hjälp av ett kemsikt bindemedel. Konsolideringsmaterialet injiceras eller penslas på stenen och tränger in i objektets porsystem, där det binder samman det kvarvarande materialet.

Tillbaka till Stenkonservering.