Lind stenkonservering

Dipl. stenkonservator, Fil. Mag. Anne-Marie Lind                          E-mail     TEL 0301-108 72

 

Lagning

Lagningar är ett ofta förekommande moment vid stenkonservering, då insatser tyvärr allt för ofta sätts in för sent. Tar vi exemplet med konstverket "Ägget" i Göteborg syns skillnaden mellan före och efter lagningarna tydligt. Självklart beror skillnaden även på att konstverket har genomgått en grundlig rengöring.

Ägget: före lagningar.

 Ägget: efter lagningar.

(Ägget före och efter lagning och rengöring.)

Tillbaka till Stenkonservering.