Lind stenkonservering

Dipl. stenkonservator, Fil. Mag. Anne-Marie Lind                          E-mail     TEL 0301-108 72

 

Avsaltning

Sten drar ibland åt sig olika salter. När de är lösta i vatten rör de sig i stenen, men när vattnet avdunstar dras saltet till ytskiktet och eventuellt befintliga sprickor. När allt vatten är borta kristalliseras saltet med en enorm kraft, som bäst kan liknas vid frostsprängningar. Stenen utsätts för spänningar, som så småningom leder det till att den luckras upp och faller isär. Vid en avsaltning använder man sig av olika typer av inpackningar, tex cellstoff eller lera, eventuellt med tillsats av någon kemikalie. Inpackningen gör att saltet dras ut ur stenen istället för att kristalliseras i stenen. I vissa svåra fall måste inpackningar göras om för att få ut allt salt. Efter slutförd behandling är det oerhört viktigt att källan till saltet avlägsnas, att objektet flyttas eller på annat vis skyddas. Annars tillförs snart nytt salt och allt arbete kommer att ha varit förgäves.

Före grundvattensänkningen       Efter grundvattensänkningen

 

 

 

 

 

 

(Bild vänster: före avsaltning, 2005; Bild höger, efter avsaltning 2007. Luxortemplet, Egypten.)

Tillbaka till Stenkonservering.