Lind stenkonservering

Dipl. stenkonservator, Fil. Mag. Anne-Marie Lind                          E-mail     TEL 0301-108 72

 

Varför stenkonservering?

Sten vittrar sönder

Sten håller inte för evigt, utan vittrar sakta men säkert sönder: bindmedel löses upp, salt eller frost spränger sönder ytskiktet, värme eller kyla orsakar spänningar i stenen och försurning bryter ner mineralerna.

När sten vittrar sönder, kan kulturskatter gå helt förlorade. Att sätta in rätt åtgärder, i tid, är avgörande och sparar pengar. Det blir betydligt dyrare att konservera och restaurera ett vittrat föremål i slutstadiet än att ta hand om ett objekt som just har börjat vittra, där mindre, preventiva åtgärder kan räcka. Det finns alltså såväl kulturhistoriska som ekonomiska orsaker att tillkalla en erfaren konservator så fort problemen visar sig (men än hellre innan - för förebyggande vård). Skador i sten kan ju inte självläka, endast förvärras. 


Stenkonservering sparar pengar - konservera sten och monument i tid, innan de vittrar bort för alltid!

Det finns inget som helt kan hindra sten från att vittra sönder, men med rätt åtgärder kan du minska nedbrytningshastigheten. En stenkonservator kan dessutom, via preventiva åtgärder, minska faran för en framtida nedbrytning av objektet. Tänk på att man aldrig kan återskapa en originalyta. Därför måste åtgärder alltid sättas in så tidigt som möjligt, innan en sten är i slutstadiet av nedbrytningsprocessen. Det är en bra investering att vända sig till en konservator som kan utföra stenkonservering innan vittringen gått för långt. En stenkonservator kan ge dig tips om hur detta görs bäst.

Stenkonservering

Stenkonservering_flicka_before

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild till vänster: före konservering. Bild till höger: efter kons.)


Kontakta en stenkonservator för förslag på rätt sorts konservering av sten

Om man har ett objekt som man misstänker behöver åtgärdas bör en stenkonservator kontaktas för att därefter ta fram ett åtgärdsförslag som både kan innefatta direkta åtgärder, förebyggande åtgärder såsom förflyttning och förslag på hur objektet bör skötas om i framtiden.

Det är lätt att kontakta oss både per telefon och e-mail. Vi lovar att svara snabbt med förslag på konkreta åtgärder. Det sista är inte minst viktigt när det gäller våra kulturobjekt.

Till Tjänster och ersättning