Lind stenkonservering

Dipl. stenkonservator, Fil. Mag. Anne-Marie Lind                          E-mail     TEL 0301-108 72

 

Dokumentation

Skadedokumentation & åtgärdsförslag

Att göra en skadedokumentation med uppföljande dokumentation är oerhört viktigt. Om ingen sådan görs kommer framtida åtgärder att försvåras, eftersom de material och produkter som använts är okända och därmed svårare att ta bort eller på annat sätt arbeta med. Eventuellt kan till och med skador tillfogas objektet. Men en dokumentation är också viktigt för att veta hur objektet såg ut innan åtgärder vidtogs, alltså vad som är original och vad som är tillfogat senare.

En skadedokumentation innefattar en beskrivning av föremålet före åtgärder, och följs upp av en dokumentation som beskriver arbetets gång, där material och produkter beskrivs och namnges. Under hela arbetsprocessen sker även en uppföljande fotodokumentation.

Stenkonservering_Open Air3Att upprätta ett åtgärdsförslag är naturligtvis inte bindande för kunden, det är ett förslag som kan diskuteras.